Кавказская пленница 2019: от значка до 2 разряда. ГЛАВА 5.

Кaвкaзскaя пленница 2019: от значка до 2 разряда. ГЛАВА 5. (Альпинизм, уллутау, категория трудности, трапеция)

Обсуждение закрыто.